Verslag vergadering recreatie 14-4-2010

Verslag vergadering recreatiecompetitie Forza S-D met teams d.d. 14-4-2010, aanvang 20.00 uur in MFC te Zierikzee.

 

Afwezig met kennisgeving: Fixet, Ravia/Tolhoek, Jo,Wim.

 

 

1,2,3.

Jos opent de vergadering en stelt zichzelf en Jaap Jansen voor. Hij vertelt een en ander over hun plannen.

 

4.

Verslag van de bijeenkomst op 13-5-2009. De meeste zaken komen terug in de volgende agendapunten. De acties voor uitbreiding teams worden dit jaar weer opgepakt. De bekercompetitie is afgeschaft en het mixtoernooi was leuk. Uitslagen zijn steeds doorgegeven, maar de pers werkt niet echt mee. A.s.vrijdag is de pers ook uitgenodigd, dan persoonlijk gesprek hebben.

Conny Papeveld zegt dat het toernooi oké was, maar de info erover beperkt, het heeft in ieder geval niet alle teams goed bereikt, graag verbetering.

 

5.

Evaluatie seizoen 2009/2010.

Begonnen met A-poule,5 teams. B-poule 5 teams,C-poule 5 teams en D-poule 5 teams. 2e helft C/D poules samen. Gemengde gevoelens, sommige damesteams hebben moeite met nethoogte, spel van heren en niveau. Forza D5 is matig enthousiast over C/D-poule, Zeeuwse Stromen wil eigenlijk D-poule behouden. Een voorstel is in mixteams een minimum aantal dames op te nemen.

De A-poule loopt leeg, 2 of 3 teams vallen af. Er blijven totaal 18 teams in de hele competitie over. Wat doen we? 2 poules van 9 teams of 3 poules van 6 en dan in december P/D en na de winterstop nieuwe competitie.

Vóór 1 juni moeten aan/afmeldingen van teams binnen zijn.

 

6.

Nieuw seizoen 2010/2011.

Er zullen 18 teams overblijven zo het er nu naar uitziet.

Voorstel: 3 poules, met allemaal 6 teams. 1e avond mixtoernooi.

Eerste avond is 10 of 17 september 2010.

In december Promotie/degradatie waarna weer 3 poules met 6 teams een competitie spelen tot eind april.

 

7.

Wat verder ter tafel komt:

  1. reglement – is lang niet aangepast, behoeft vernieuwing. Kleine cie. Buigt zich erover en komt vóór september met nieuw reglement. Comm: Kees Hoogerwerf, Jan Leen van Liere, Jaap Jansen, Lydia Mol. Datum gesprek: 9 juni 2010 om 20.00 uur bij Lydia, Breedstraat 4, Zzee. Ieder team kan ideeën inbrengen, mailen naar Jaap Jansen.
  2. Contributieverhoging noodzakelijk door minder teams en hogere zaalhuur. Van € 175 naar € 200. Aanwezigen akkoord.
  3. Er komt een nieuwe website voor Forza S-D en een apart blok voor Recreatie Competitie Forza S-D. Jaap nodigt teams uit tekst/foto’s daarvoor aan te leveren. Hij gaat deze site bijhouden.
  4. Forza-leden krijgen in deze tijd een enquête, voorstel om een aangepaste enquête naar de aanvoerders van de recreatieteams te sturen.

Jo is door omstandigheden gestopt met de organisatie van de competitie en andere zaken. Hij wordt op 16-4 de laatste avond gehuldigd. Krijgt de Forza-speld en erelidmaatschap.

 

8.

Rondvraag:

  1. Anneke Barentsen(HCR de Kroon/Wiska: Compliment voor de leiding. Wanneer nieuwe site? Jaap hoopt op nieuw seizoen.
  2. Kees Hoogerwerf(Forza H4): vraagt namen van teams goed te vermelden, Forza H3 en H4 geeft weleens verwarring. Soms ontbreken nrs. en sponsornamen. Jaap zal het beter regelen.
  3. Conny Papeveld (WIK): Vóór welke datum vrije avond aanvragen voor 1e helft seizoen? Vóór 1 juli 2010.

 

9.

Jos sluit de bijeenkomst om 21.15 uur en wenst allen wel thuis.