Uitnodiging ledenvergadering 7 december 2017

Op donderdag 7 december is het weer zo ver: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Onder het genot van een kopje koffie of thee stellen we onder andere de nieuwe bestuursleden aan je voor. Zien we je dan? Natuurlijk zijn alle leden welkom.

Zie onderstaand de agenda voor de avond.

 

Agenda Ledenvergadering 2017

VV Forza Schouwen Duiveland

 

Datum:           7 december
Tijd:                20.00 – 22.00 uur
Locatie:          ‘t Durpsuus

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag vorige ledenvergadering november 2016
  4. Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie.
  5. Visie Forza Volleybalvereniging 2017
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Rondvraag
  8. Sluiting