Hulp gevraagd!

 

Beste Forza leden

 
Forza heeft meer volleybal kader nodig!!
 
Als bestuur, jeugd- en technische commissie zijn we natuurlijk bezig geweest met de invulling van het seizoen 2012/2013.
We hebben daarbij moeten vaststellen dat van veel meer leden inzet gevraagd moet worden om alle taken in de vereniging te kunnen blijven uitvoeren.
De indeling van de teams, de trainingstijden en de benodigde trainers en begeleiders van de (jeugd) teams, de gewijzigde scheidsrechter regels vanuit de Nevobo vragen voor het komende seizoen veel indelingsvermogen en meer inzet van de leden. Met name voor de trainingen en het begeleiden van de jeugd teams hebben we meer kader nodig.
 
 

Meer kader voor de jeugd
De invulling van dit kader kunnen we slechts verwachten vanuit de senioren teams. We vragen dan ook van alle senior leden dat ze een deel van hun tijd en volleybal talent inzetten voor de jeugd teams. We stellen ons voor daartoe per team een begeleidingsgroep van 2 of 3 senior leden samen te stellen die, in onderling overleg, de training en coaching van een jeugdteam onder hun hoede nemen.
De activiteiten laten we in principe altijd aansluiten met de eigen trainingstijden en (thuis)wedstrijden zodat er geen extra middagen en avonden besteedt behoeven te worden. Aan het begin van het seizoen komen we met voorstellen naar de senioren teams om in te vullen. We rekenen op ieders inzet want het kan ons niet overkomen dat we enthousiaste jeugd teams moeten weigeren door gebrek aan kader met zoveel senior leden.
 
Meer Forza scheidsrechters
Voor het komend seizoen heeft de Nevobo besloten dat er nog slechts scheidsrechters worden toegewezen voor de promotieklassen en hoger. De overige wedstrijden moeten door eigen scheidsrechters worden gefloten die dan wel in bezit van een licentie moeten zijn. Dat betekent voor Forza dat er voor Heren 1 en Dames 1 nog scheidsrechters van buiten komen, de overige (thuis) wedstrijden worden door eigen leden gefloten. We stellen dan ook voor dat alle Nevobo leden op toerbeurt (ca 3x per seizoen) wedstrijden moeten fluiten.
Om alle leden de benodigde basis scheidsrechtercursus te laten volgen starten we aan het begin van het trainingseizoen, tijdens de eerste trainingen, de cursus. Deze eenmalige (theorie) cursus wordt op de PC gedaan en daartoe stellen we dan in de kantine een aantal laptops op, zodat iedereen die kan volgen. Het praktijk deel van de cursus, het fluiten van een wedstrijd met aanwijzingen, volgt dan in de daaropvolgende weken. Onze nieuwe scheidsrechter coördinator is Gerard Mol, met hem zullen we iedereen er doorheen loodsen.
Graag rekenen we op ieders inzet. Geen wedstrijd zonder scheidsrechter (en tegenstander natuurlijk).
 
Meer Zaaldiensten
Voor de thuiswedstrijden betekent bovenstaande veranderingen dat we meer leden nodig hebben om alle thuiswedstrijden begeleid en goed gefloten te laten verlopen. Daartoe maken we, zoals ieder seizoen, een zaalrooster waarin alle Nevobo leden op toerbeurt (1 of 2x per seizoen) een taak vervullen. Die taak kan bestaan uit het ontvangen van de teams van de tegenstander, het net opzetten (en aanpassen aan de wedstrijd), een wedstrijd fluiten of tellen, de zaal opruimen, etc.
Evenals in het voorgaand seizoen wordt een rooster gemaakt. Daarbij hebben nog iemand nodig die daarbij assisteert bij het opzetten van de roosters en de controle op de uitvoering ervan. Het rooster wordt aan het begin van de competitie gepubliceerd op de Forza-site. Dan is iedereen ruim op tijd geïnformeerd en verwachten we dan ook dat iedereen zijn/haar taak uitvoert.
We willen graag dat onze thuiswedstrijden een gezellige sportieve sfeer blijven uitstralen. We hebben bij vele tegenstanders daarin een goede naam, graag vragen we jullie medewerking om die uitstraling te kunnen behouden.      
 
Forza zoekt dus:
1.     (assistent) trainers
2.     Coaches
3.     Begeleiders jeugdteams
4.     Assistent opzet zaaldienst rooster
 

 

Je kunt ons bereiken door ons te mailen; klik hier!