Inschrijven en contributie informatie

Als je lid wil worden, kun je eens een trainingsavond bezoeken op 1 van onze locaties! Kijk hiervoor bij de teams of neem contact op met

Print het inschrijfformulier en het privacyformulier uit of vul het digitaal in en stuur het naar

Inschrijfformulier volleybal vereniging Forza Schouwen-Duiveland


Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen aan de penningmeester.
Uitschrijfformulier


Bij opzegging blijft de contributie van het lopende kwartaal verschuldigd.
Bijvoorbeeld opzegging oktober 2019, contributie van oktober/december 2019 moet betaald worden.

Ben je door persoonlijke omstandigheden niet in staat om zowel te trainen als te spelen (bv studenten), dan kun je kiezen voor niet spelend/niet trainend. Deze optie is zowel voor recreatie als Nevobo-leden mogelijk.

Contributie
 Verenigingscontributie  Nevobocontributie *
2023/2024
Team  per kwartaal  per jaar
Dames 1 € 62,00 € 38,00
Heren 1 €62,00 € 38,00
Heren 2 € 53,50 € 38,00
Dames 2 € 53,50 € 38,00
Recreatie € 43,50  nvt
Senior niet spelend € 37,60 nvt
Senior niet trainend € 31,50 nvt
student, wel spelend, niet trainend € 12,40 € 38,00
langdurig niet spelend/trainend € 12,40  nvt
Meisjes A € 30,90 € 25,00
Jongens B /C € 30,50 € 25,00
Meisjes B/C € 30,50 € 25,00
Mini/CMV € 29,50
Invallers ofwel separaat spelend € 51,50

*  Nevobo contributie per lid is 10,- het restant is voor het betalen van de verhoogde Nevobo teamgelden.

Incasso Contributie vindt plaats in januari, april, juli, en oktober
Incasso Nevobo vindt plaats in november

Betalingsproblemen

Neem bij betalingsproblemen altijd direct contact op met de penningmeester, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over spreiding van betaling en het inlopen van achterstanden.
Hierdoor kunnen incassotrajecten met bijkomende extra kosten voorkomen.

Jeugdsportfonds Zeeland

Minima kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds Zeeland. Dit fonds ondersteunt kinderen middels een bijdrage in contributie en spelmaterialen wanneer ouders daar zelf geen of onvoldoende middelen voor hebben.
De gemeente Schouwen-Duiveland is bij het Jeugdsportfonds Zeeland aangesloten. Voor de mogelijkheden en werkwijze kunt u contact opnemen met het Jeugdsportfonds Zeeland (0118-640700) of de gemeente.