Pestprotocol

De laatste jaren krijgen we regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de vereniging en/of het volleybalteam. Forza SD heeft in verschillende situaties een bemiddelende rol gespeeld.

Om de vereniging een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, is er een ‘pestprotocol’ opgesteld. Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Wij hopen dat het protocol de vereniging zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met Sportiviteit & Respect is het om resultaat te bereiken belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van een dergelijk beleid, over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is.

Download hier het pestprotocol van Forza SD