Privacybeleid

De WordPress-website www.forza-sd.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door VV Forza Schouwen-Duivelend (hierna: Forza), statutair gevestigd te Bruinisse en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zeeland onder nummer 20136534. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Forza garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze bestuursleden maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Op welke categorie personen hebben de gegevens betrekking (wie zijn de betrokkenen)?

Dit privacybeleid heeft betrekking op de volgende betrokkenen:

 • Het lid van Forza (uw zoon, uw dochter of uzelf)
 • De vrijwilliger van Forza
 • De ouder, voogd of verzorger van het lid

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Forza gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer(s) en uw e-mailadres). Forza gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het opgeven van het lid bij de NeVoBo,
 • voor het versturen van e-mails met nieuws over de (opkomende) wedstrijd(en) of activiteiten binnen de vereniging
 • het doorgeven van dringende informatie over het betreffende lid.

Hierbij tracht Forza rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over wedstrijden en activiteiten binnen de vereniging kunt u dit opgeven in het informatieformulier dat u gekregen heeft. Als u uw voorkeuren wilt veranderen kunt u dit per e-mail doorgeven aan met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij gebruiken uw gegevens hier dan niet meer voor.

Social Media
Forza gebruikt social media voor het aantrekken van nieuwe leden, het informeren van leden, volgers en overige geïnteresseerden. Hiervoor worden er foto’s en/of video’s gemaakt van wedstrijden, trainingen en activiteiten. Deze worden gedeeld op Facebook, Instagram en de website. In het naar u verstuurde informatieformulier kunt u aangeven of de betrokkenen wel of niet op de foto gezet mag worden en of deze betrokkenen gedeeld mogen worden op sociale netwerken of alleen binnen de vereniging. Wilt u deze gegevens wijzigen? Dan kunt u uw voorkeuren doorgeven via .

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden, wie zijn dit en wat is het doel daarvan?

De bovenstaande gegevens worden verwerkt en gebruikt door de bestuursleden van Forza. Het gaat hier om

 • Voorzitter: Wim Munter
 • Penningmeester: Co de Feijter
 • Secretaris en ledenadministratie: Janine Roth
 • Nevobo, jeugd en technische zaken: Louise Vleugel
 • Recreatie: Marnix den Boer
 • Sponsorzaken:
 • Evenementen en communicatie: Daphne Folmer
 • Wedstrijdsecretariaat: Chantal Savenije

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar sturen. Forza voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacy beleid andere websites
Op www.forza-sd.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@forza-sd.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ons bestuur is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics of Cookies waardoor we uw gegevens kunnen analyseren.

Hoe lang worden de betreffende persoonsgegevens bewaard?

De betreffende persoonsgegevens worden zo lang bewaard als het lidmaatschap duurt bij Forza. Hierna worden de gegevens direct vernietigd.

Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan of opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte en/of internationale organisaties en, zo ja, welke landen en/of organisaties zijn dit?

Nee er worden geen gegevens verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte en/of internationale organisaties.