Vriendenloterij

Beste clubleden,

VV Forza Schouwen-Duiveland heeft al heel lang de wens om weer deel te nemen aan de belweken van de Vriendenloterij. Met dit project kunnen wij namelijk het aantal deelnemers voor onze club uitbreiden, waarmee onze clubkas elk kwartaal een belangrijke aanvulling krijgt om onze doelen te verwezenlijken, te weten:

Het stimuleren van de volleybalsport – het organiseren van volleybalprojecten – het organiseren van jeugdactiviteiten – het opleiden van kader voor onze jeugd- en seniorenteams – het opleiden van scheidsrechters en – aanschaf van materiaal.

Wij doen daarom mee aan de Nationale Belweken van de Vriendenloterij om deze wens te kunnen vervullen.

Op 21 maart tussen 19.00 en 21.30 uur kun je een telefoontje verwachten van één van onze leden met de oproep mee te spelen met de Vriendenloterij voor VV Forza Schouwen-Duiveland. De helft van je lotprijs gaat direct naar onze clubkas. En als deelnemer van de Vriendenloterij maak je maandelijks kans op fantastische (geld)prijzen.

Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we doelen kunnen realiseren. Daar gaan we samen toch voor?

Kijk ook op hun website: https://www.vriendenloterij.nl/

Doe mee want…. Forza ben jezelf.
Met vriendelijke groet,

Namens VV Forza Schouwen Duiveland,

Marcel Schiettekatte

 

  • Wist je dat de VriendenLoterij een extra bonus uitkeert aan VV Forza Schouwen-Duiveland wanneer we in de Top 10 van clubs en verenigingen komen waar na drie maanden nog de meeste loten voor meespelen! Hou 21 maart dus je telefoon in de gaten.

 

 

 

Clinic eredivisionist in Zierikzee

Vrijdagmiddag 15 januari hebben coach Johan Leenders, libero Kim de Wild en middenaanvalster Anne Struijk van eredivisie vereniging Peelpush uit Meijel een clinic gegeven in Zierikzee. Naast ervaren volleyballers van Forza namen ook een aantal andere geïnteresseerden deel aan deze inspirerende clinic. De clinic was onderdeel van het project School Sports Challenge. Dit is een naschools sportprogramma dat is opgezet voor de schooljeugd van de Pontes te Zierikzee.

 

clinic1 clinic2 clinic3 clinic4

Nieuwe shirts voor team Fyzieo

Team Fyzieo, uitkomend in poule A van de recreatie competitie is onlangs in het nieuw gestoken.

Dame en heren, veel succes.

 

2015-11-06 21.11.41

Algemene ledenvergadering donderdag 12 november

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 12 november 2015 – aanvang 19.30 uur
De Vanger, Dr. de Kockstraat, Bruinisse

Wim Munter
aftredend voorzitter: Wim Munter

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vorige ledenvergadering 11 november 2014
4. Jaarverslagen secretariaat en jeugdcommissie
5. Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie
6. Visie VV Forza 2015 en verder. Hoe staan we er voor, halen we onze doelen?
7. Bestuurssamenstelling: Aftredend: voorzitter Wim Munter. Het bestuur stelt een voorzitter voor, die door de aanwezigen op de algemene ledenvergadering benoemd kan worden.
8. Rondvraag
9. Sluiten vergadering

Komt allen! Denk mee en laat je stem horen!

Netfout is weer netfout

Met ingang van dit seizoen zijn de spelregels omtrent de netfouten gewijzigd.


Het aanraken van het net tussen de antennes is fout, gedurende de actie om de bal te spelen. De actie om de bal te spelen houdt o.a. in, bij het opspringen, tijdens de aanvalsslag (of een poging daartoe) en bij het landen.

Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of spelers die een poging doen om de bal te spelen, worden beschouwd alsof zij de bal hebben gespeeld. Dus ook als zij zelf geen contact met de bal hebben gehad.

Het aanraken van het net tijdens het spelen van de bal of een poging daartoe, is weer gewoon fout. Er bestaat geen verschil meer tussen het raken van de bovenkant of de onderkant van het net.

Er is wel een aantal uitzonderingen.
* Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout, tenzij bijv. een paardenstaart verstrikt raakt in het net.
* Als je je om moet draaien om een bal te spelen die niet in jouw buurt is en je raakt het net, is dit ook niet fout omdat de bal niet in jouw buurt is.