Algemene ledenvergadering

 

donderdag 7 november 2013, aanvang 19.30 uur in De Vanger, Dr.de Kockstraat, Bruinisse.

 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
Agenda:
 
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
5. Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling: 
        Aftredend,  Jaap Jansen,  herkiesbaar. 
  Aftredend,  Lisa Weeber, herkiesbaar.
7. Visie Forza Volleybalvereniging 2013 en verder.
8. Rondvraag.
9. Sluiting
 
 
 
Komt Allen! Denk mee en laat je stem horen!